ANYAKÖNYVI ÜGYEK  

 

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést Konzuli Osztályunk közvetlenül végzi 2018. január 1. óta. Az anyakönyvi eljárások ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag kb. 3-4 hónap. Az anyakönyvi kivonatot is a stockholmi Konzuli Osztályra állítja ki, aki azt továbbítja/átadja a kérelmező részére.

A kérelem benyújtására mind ügyfélfogadási időben, mind pedig külön időpontban sor kerülhet. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben ügyfélfogadási időben érkeznek, előfordulhat hosszabb várakozási idő a jelenlevő egyéb ügyfelek számának függvényében, mely esetleges kényelmetlenséget okozhat az újszülöttel így célszerűnek tartjuk telefonon a külön időpontra történő bejelentkezést (főleg ha Svédország Stockholmtól távolabb eső részéről érkeznek).

A) Születés hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén szükséges:

 • születés hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • a gyermek eredeti, angol nyelven kiállított svéd születési anyakönyvi kivonata (ez továbbításra kerül Magyarországra), fordítás nem szükséges, (neve: extract from the population register- svédül personbevis, a Svéd Adóhivatal/Swedish Tax Office/Skatteverket aláírásával és pecsétjével ellátva), az anyakönyvezést a gyermek születése után leghamarabb egy-két hónappal kezdeményezzék, ekkora már a gyermek összes adatát (születési családnév, utónév) bejegyzik a svéd népesség-nyilvántartásba. A svéd születési anyakönyvi kivonatot a gyermek nevére kell kikérni, melyben a szülők adatai is szerepeljenek gondviselőként.
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell – ld. B.) pont),
 • amennyiben mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű színes igazolványfénykép is szükséges (4 éves kor alatt a Konzuli Osztály nem készít fényképet a gyermekről),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • mindkét szülő személyes jelenléte.

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERÉS) esetén szükséges:

 • a gyermek eredeti, angol nyelven kiállított svéd születési anyakönyvi kivonata (ez továbbításra kerül Magyarországra), fordítás nem szükséges, (neve: extract from the population register- svédül personbevis, a Svéd Adóhivatal/ Swedish Tax Office/Skatteverket aláírásával és pecsétjével ellátva), A svéd születési anyakönyvi kivonatot a gyermek nevére kell kikérni, melyben a szülők adatai is szerepeljenek gondviselőként.
 • a konzulátuson tett magyar apai elismerő nyilatkozat,
 • amennyiben mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű színes igazolványfénykép is szükséges (4 éves kor alatt a Konzuli Osztály nem készít fényképet a gyermekről),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • mindkét szülő személyes jelenléte.

Egyik szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő a kiskorú születésének anyakönyvezéséhez, ha:

 • a jelen lévő szülő hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti okirattal igazolni tudja a kizárólagos szülői felügyeleti jogát,
 • a kiskorú születési anyakönyvi kivonatában nem szerepel a másik szülő,
 • a jelen lévő szülő halotti anyakönyvi kivonattal igazolja a másik szülő halálát,
 • a másik szülő közjegyző (notarius publicus) vagy tiszteletbeli konzul előtt aláírt, vagy két tanú által hitelesített teljeskörű meghatalmazást adott a gyermek anyakönyvezési eljárásához, útlevél kérelméhez és a lakcímkártya igényléséhez a jelen lévő szülő részére
 • Amennyiben az anyakönyvezendő személy 1 éves elmúlt, úgy bizonyos esetekben állampolgársági vizsgálat lefolytatása is szükséges lehet (kb. 10 hónap), ebben az esetben mindeképpen érdemes telefonon előzetes egyeztetni a konzuli osztállyal.

2013. március 1. óta az anyakönyvezés során hivatalból automatikusan kiállításra kerül a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” (lakcímkártya), mely tartalmazza az ügyfél személyazonosító számát is.

Az eljáráshoz kérjük, szíveskedjenek az alábbi adatlapokat előre kitöltve magukkal hozni:

Díjak:
Születés hazai anyakönyvezése: díjmentes

Lakcímkártya (automatikus): díjmentes

Apai elismerő nyilatkozat: 350 SEK

Gyermekútlevél (18 év alatt): 480 SEK

Családban 2 gyermeket nevelők esetén: 440 SEK, 3 gyermek vagy annál több esetén: 420 SEK.
 

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • házasság hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • eredeti, angol nyelven kiállított svéd házassági anyakönyvi kivonat (ez továbbításra kerül Magyarországra), fordítás nem szükséges, (neve: extract from the population register- svédül personbevis, a Svéd Adóhivatal/ Swedish Tax Office/Skatteverket aláírásával és pecsétjével ellátva), melyet bármelyik házasfél nevére kell kikérni, úgy hogy a másik házasfél adatait is tartalmazza
 • svéd házasságlevél másolata (vigselbevis), melyet a házasságkötés helye szerinti svéd városháza (rådhuset) anyakönyvvezetője vagy egyházi eskető (vigselförfattare) állított ki (a vigselbevis a házasságkötés helyét is tartalmazza, míg a personbevis nem), FORDÍTÁS NEM SZÜKSÉGES, azt a konzulátus készíti el
 • ha harmadik országban történt a házasságkötés előzetesen mindenképpen vegye fel a konzulátussal a kapcsolatot, mert a házasságkötés helyétől függően további hitelesítések beszerzésére lehet szükség a szóban forgó országból (pl. Apostille vagy diplomáciai felülhitelesítés)
 • felhívjuk a figyelmet, hogy a svéd házasságlevél és a Svéd Adóhivatal által kiállított angol nyelvű házassági anyakönyvi kivonat (personbevis-extract from the population register) csak EGYÜTTESEN igazolják a házasságkötés tényét, ezért bármelyik hiánya esetében nem áll módunkban a kérelmet Magyarországra továbbítani,
 •  a házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben a magyar állampolgárságú házastársak eredeti születési anyakönyvi kivonata rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását / megszűnését igazoló okirat (hivatalos magyar nyelvű fordítással ellátott, jogerős bírósági végzés / válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat), a svéd bontóítélet akkor jogerős, ha szerepel rajta a “domen har vunnit laga kraft” (az ítélet jogerőre emelkedett) megjelölés. Ez általában nem szerepel rajta, kérésre a válást kimondó svéd bíróság irattáros munkatársa díjmentesen rávezeti az okiratra, a svéd nyelvű, max. 2 oldal terjedelmű bontóítéletet a konzulátus lefordítja hivatalból, más nyelvű bontóítélet esetén hivatalos magyar fordítás szükséges
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válás esetén szükséges továbbá a válást kimondó svéd bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény alapján), ezt nem kell lefordíttatni. (az igazolás neve svédül: “intyg om domar i äktenskapsmål och intyg om domar om föräldraansvar under Artikel 39 av Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000”)

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

A házasság anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is beadható, amennyiben a kérelmező neve megváltozik a házasságkötés után.

Díjak:
Házasság hazai anyakönyvezése: díjmentes

Útlevél: 849 SEK (10 évre) / 640 SEK (5 évre)

+ esetlegesen felmerülő hitelesítések

C.) Válás hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • a házasság felbontásáról szóló jogerős svéd bírósági határozat (abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt az erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik), a svéd bontóítélet akkor jogerős, ha szerepel rajta a “domen har vunnit laga kraft” (az ítélet jogerőre emelkedett) megjelölés. Ez általában nem szerepel rajta, kérésre a válást kimondó svéd bíróság irattáros munkatársa díjmentesen rávezeti az okiratra, a svéd nyelvű max. 2 oldalas bontóítéletet a konzulátus lefordítja hivatalból, más nyelvű bontóítélet esetén hivatalos magyar fordítás szükséges,
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válás esetén szükséges továbbá a válást kimondó svéd bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény alapján), ezt nem kell lefordíttatni. (az igazolás neve svédül: intyg om domar i äktenskapsmål och intyg om domar om föräldraansvar under Artikel 39 av Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000”)
 • a kérelmező eredeti születési anyakönyvi kivonata,
 • a kérelmező, valamint a volt házastárs érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),

Díjak:

Válás hazai anyakönyvezése: 100 SEK

Útlevél: 849 SEK (10 évre) / 640 SEK (5 évre)

D.) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • haláleset hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • eredeti svéd halotti anyakönyvi kivonat (“dödsbevis och släktutredning” vagy “dödsfallsintyg”, mindkettőt a Svéd Adóhivatal/Skatteverket állítja ki svédül, az Adóhivatal aláírása és pecsétje szükséges rá)
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány), lakcímkártya,
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány), valamint magyar lakcímkártya.