Svédországban egyes becslések szerint mintegy 35-40000 magyar él, egy részük az 1956-os emigráció tagjaként vagy azok leszármazottjaként, továbbá a 60-as, 70-es 80-as években kivándoroltak, és jelentős számban vannak olyan magyarok is, akik Erdélyből, a Vajdaságból, kisebb számban a Felvidékről vagy Kárpátaljáról érkeztek. A Európai Unióhoz való csatlakozást követően néhány ezer magyar költözött Svédországba, többségükben munkavállalás céljából.

Svédországban a 35 tagszervezettel rendelkező Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) a magyarságot összefogó legfőbb kohéziós erő. A SMOSZ Stockholmban Magyar Házat, a délkelet-svédországi Hällebergaban pedig ifjúsági központot/nyári tábort tart fenn, ahol a gyermekeknek szerveznek tavaszi, nyári anyanyelvi és sporttáborokat. A stockholmi Magyar Házban szintén változatos kulturális programok várják az érdeklődőket (pl. táncház, katolikus vallási kör, gyermekfoglalkozások, anyanyelvi oktatás stb.). Gyermekprogramokat több tagegyesület is rendszeres jelleggel tart szerte az országban (pl. Stockholmi Hétvégi Magyar Iskola-UHU, a göteborgi Tavaszi Szél Egyesület, malmöi, lundi, halmstadi és helsingborgi egyesület). A Mikulás ünnepségek, Katalin és szüreti bálok, valamint szilveszteri mulatságok szintén helyet kapnak a legtöbb tagegyesület programjában. A Stockholmi Magyar Kamarakórus rendszeresen tart karácsonyi és tavaszköszöntő koncertet a stockholmi francia református templomban.

 

A SMOSZ jelentősebb tagszervezetei:

Helsingborg 

Halmstad

Malmö Pannonia és Hungaro Club

Göteborg Tavaszi Szél és a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Kör

Ljungby

Uppsala

Jönköping

Norrköping

Lund 

Stockholmi Magyar Ház

Svédországi Magyar Ifjak Társasága (SOMIT)

Peregrinus Klub

Ághegy-Liget Baráti Társaság

Magyar Szenior Klub Stockholm

SISSI - Svédországi Magyar Nők Szövetsége

 

A magyarság kulturális identitásának megőrzésében, a gyermekek anyanyelvi képzésében növekvő szerepe van a magyar állam által három éve indított Kőrösi Csoma ösztöndíjprogramnak. Az első két alkalommal két ösztöndíjas érkezett Svédországba, az idei évtől azonban már hat ösztöndíjas dolgozik az egyes tagegyesületekhez kötve Svédországban. Tevékenységük nagy mértékben hozzájárul az egyesületi élet élénkítéséhez, változatossá tételéhez, újabb érdeklődők megnyeréséhez, a gyerekek magyar közösségi életbe való bevonásához.

A svédországi magyar hitélet központi szervezete a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség, melynek lelkésze az országot járva havonta tart istentiszteletet a nagyobb városokban működő tagszervezetek számára.  A katolikus felekezetűek számára a stockholmi Magyar Házban működő Magyar Katolikus Kör végez hitéleti tevékenységet, magyar katolikus pap viszont nincs Svédországban, a magyar nyelvű katolikus lelki gondozást magyar szervezetek egyéni kezdeményezésére és finanszírozásában 1-2 havonta Magyarországról érkező papok biztosítják.

 

Göteborgban 1958 óta működik továbbá a SMOSZ-tól különálló Göteborgi Magyar Egyesület