FÖRFARANDE FÖR BESTYRKANDE AV NAMNTECKNING I DEN AKTUELLA EXTRAORDINÄRA SITUATION

På grund av koronaviruspandemin har konsulatet uppehåll i sin kundmottagning, men vi kan ta emot och hantera begäran om bestrykande av namnteckning på följande sätt.

  1. Vänligen uppvisa dokumentet till en svensk notarius publicus som kommer att bestyrka signatur(erna).
  2. Skicka det certifierade dokumentet som registrerat brev till postadressen av den ungerska ambassadens konsulära kontor: Box 24 125, 104 51 Stockholm.
  3. Vi verifierar den svenska notarius signatur och sigill sedan skickar vi det tillbaka till din adress. Så blir dokumentet fullständigt giltigt i Ungern.

Verifikationsavgiften är 209 SEK, som kan betalas till konsulatets Handelsbankens bankkonto (bankgiro: 314-8889). Ange namnet i "meddelande” fältet.

Observera att i den aktuella situationen är posthanteringen också mer tidskrävande, så administrationen kan ta längre än vanligt.