Den 2 oktober 2018 arrangerade Ungerns ambassad och Swecare ett svensk-ungerskt symposium om e-hälsa och medtech samt en nätverksträff. Programmet bestod av föreläsningar, B2B möten och vi tog möjligheten att presentera den ungerska affärsmiljön (HIPA), möjligheterna inom den ungerska hälsoindustrin (Infotér, Semmelweis universitetet), samt produkter och tjänster från ungerska hälsoföretag. De ungerska företagen fick en överblick över det svenska sjukvårdsystemet, dess prioriteringar och även information om e-hälsa i landet. Ungerska delegationen besökte även H2 Health Hub i Stockholm (coworking space, med inriktning på startups inom e-hälsa). Från Ungerns sida deltog Hungarian Investment Promotion Agency (HIPA), IT-föreningen Infotér, Semmelweis universitetet, Universitetet i Pécs, Baja sjukhus samt medtech företag.


Besök vårt bildgalleri för fler bilder.