Házasság anyakönyvezése ügyintézéshez időpontot a consulate.sto@mfa.gov.hu e-mail címen kell foglalnia. 

Fontos, hogy időpontfoglalás előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót!

 

1. Általános tudnivalók

 

Hol intézhetem a külföldön kötött házasságom magyarországi anyakönyvezését?

Külföldön történt házasságkötés magyarországi anyakönyvezése iránti kérelmet Magyarországon bármely település anyakönyvvezetőjénél, Budapest Főváros Kormányhivatalában, külföldön pedig Magyarország külképviseleteinek konzuli irodáiban nyújthatja be.

 

Ki, mit és mikor igényelhet?

Konzuli Irodánkban magyar állampolgár külföldön kötött házasságának magyarországi anyakönyvezését kezdeményezheti. A kérelmet a házastársak főszabály szerint együtt nyújtják be. A kérelmet az egyik házastárs is benyújthatja, amennyiben a másik fél akadályoztatva van a személyes megjelenésben. Utóbbi esetben a kérelem nyomtatványt csak a személyesen megjelenő házastársnak kell aláírnia.

 

Mennyi időbe telik a házasság anyakönyvezése és mikor készül el az anyakönyvi kivonat/lakcímkártya?

Az anyakönyvi kivonatot a legtöbb esetben az ügyintézés során, helyben kiállítjuk. Amennyiben a házasságkötéssel megváltozik a neve, és a magyar személyiadat- és lakcímnyilvántartásban külföldön élő magyar állampolgárként szerepel (azaz korábban bejelentette a külföldi letelepedést) úgy hivatalból új lakcímkártyát is kap.  A magyar lakcímmel rendelkezők részére nem állítanak ki hivatalból új lakcímkártyát, ők Magyarországon kérhetik az új lakcímkártya kiállítását bármely kormányablakban.

 

FIGYELEM! Az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságot Magyarországon nem lehet anyakönyveztetni.

 

2. A kérelem benyújtása

 

A kérelmet előzetes időpontfoglalással, kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor legalább az egyik házastársnak személyesen meg kell jelennie Konzuli Irodánkban.

 

Figyelem! Amennyiben jelenlegi házassága nem az első, és a korábbi házasságait, válásait nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy minden egyes eseményhez külön kell minden felsorolt dokumentumot csatolni. Jelenlegi házasságát csak a korábbi házassági események anyakönyvezését követően tudjuk anyakönyvezni. A válás anyakönyvezéséhez kérjük, olvassa el a Válás anyakönyvezése menüponthoz tartozó tájékoztatót!

 

3. Házassági név

 

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.

Amennyiben házasságkötés után megváltozik a neve, úgy az anyakönyvezést követően új személyazonosító okmányokat (útlevél, személyi igazolvány) kell igényelnie. Az anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidőben útlevél és személyi igazolvány kiállítása kezdeményezhető a Konzuli Irodánkban.


4. A kérelem kötelező mellékletei:

 

 • előre kitöltött és aláírt kérelem nyomtatvány (letölthető innen);
 • svédországi házasságkötés esetén a Skatteverket (Svéd Adóhivatal) által a magyar állampolgár nevére szóló, a másik fél adatait is tartalmazó, lepecsételt és aláírt svéd nyelvű personbevis hiteles magyar fordítással (részleteket lásd lentebb). A personbevisnek legalább a következő adatokat tartalmaznia kell mindkét házastársra vonatkozóan: personnummer, név, születési ideje, és helye, házasságkötés ideje, lakcím;
 • svédországi házasságkötés esetén a personbevisen kívül szükséges még a vigselbevis nevű dokumentum (templomban, városházán, anyakönyvi hivatalban kapott díszes okirat) hivatalos magyar fordítással.  A vigselbevisen szerepelnie kell legalább egy aláírásnak, valamint a házasságkötés helyének (ha ezek nincsenek rajta, kérjük, ezt időpontfoglaláskor előre jelezzék e-mailben);
 • Svédországtól eltérő országban kötött házasság esetén az adott országban kiállított házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással, szükség szerint megfelelő felülhitelesítéssel;
 • magyar állampolgárságú házastárs(ak) érvényes magyar személyazonosító okmányai (útlevél, személy igazolvány), ezek hiányában honosítási okirat, vagy állampolgársági bizonyítvány;
 • külföldi házastárs esetén külföldi útlevél (Európai Uniós/EGT állampolgárok esetén útlevél helyett elfogadható állampolgárságot is igazoló személyazonosító igazolvány is);
 • magyar állampolgár házastárs lakcímkártyája;
 • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata (amennyiben rendelkezésre áll).

FIGYELEM! A Svédországban kötött házasság magyarországi anyakönyvezéséhez két dokumentum szükséges: (personbevis és vigselbevis). A personbevis-t a Skatteverket (Svéd Adóhivatal) állítja ki. A vigselbevis-t az eskető (vigselförrättare) írja alá és adja át a párnak a házasságkötés alkalmával. Amennyiben nem kaptak, vagy nem találják a vigelbevis-t, úgy az esketőt, vagy a házasságkötés helye szerinti hivatalt (kyrka, kommun, länsstyrelsen) kell megkeresni, hogy állítsanak ki egy újat.

A dokumentumokat kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva fogadjuk el. Hiteles magyar fordítás a personbevis tekintetében kiváltható az Európai Unióban egységes formában kiállított úgynevezett többnyelvű formanyomtatvánnyal (svéd elnevezése: flerspråkig standardformulär vagy tvåspråkiga EU blanketter). A többnyelvű formanyomtatványt a Skatteverket díjmentesen állítja ki.  Fontos, hogy a personbevis nyelve svéd legyen, a többnyelvű formanyomtatvány pedig magyar nyelvű, valamint, hogy mindkettőn szerepeljen pecsét és aláírás. A vigselbevis-hez többnyelvű formanyomtatványt nem állítanak ki, ahhoz hiteles magyar fordítást kell csatolni (lásd lentebb).

Ha a magyar állampolgár házastárs magyar útlevele vagy személyi igazolványa nem volt érvényes a házasságkötés időpontjában, akkor kérjük, hogy ezt előre jelezze az időpontfoglaláskor.

 

5. Az eljárás díja és befizetése


A házasság anyakönyvezése díjmentes. Az esetleges fordítások/fordításhitelesítések, útlevél igénylése azonban díjköteles eljárások. Hiteles magyar fordítást a konzul, valamint a Svédországban hivatalosan bejegyzett fordítók készíthetnek. A Svédországban hivatalosan bejegyeztt svéd-magyar fordítók aktuális listáját megtalálhatja a következő honlapon: https://www.kammarkollegiet.se/engelska/start/all-services/translator/sdg/search-translator

 

Fordítást a Konzuli Iroda nem minden esetben vállal! Időpontfoglaláskor kérjük, előre érdeklődjön a Konzuli Irodában történő fordítás lehetőségéről!

 

A fordítás/fordításhitelesítés és útlevélkérelem díja a honlapon a "Konzuli díjakmenüpontban található díjtáblázat szerint fizetendő.

 

Az eljárási díjak befizetésének módjai:

 • személyes ügyintézés során kártyás fizetéssel a Konzuli Irodában;
 • amennyiben a kártyás fizetésre valamilyen okból kifolyólag nincs lehetőség átutalással, a Nagykövetség Handelsbanken-nél vezetett folyószámlájára (BANKGIRO 314-889).

 

Kérjük, előre soha ne utaljon! Utalás esetén a Konzuli Iroda munkatársaival minden esetben előre egyeztessen!

 

Fontos, hogy átutaláskor a megjegyzés rovatba, tüntesse fel a kérelmező nevét, hogy tudjuk kitől jött az utalás. Kérjük, átutaláskor pontos összeget fizessen.

 

6. Az elkészült anyakönyvi kivonat/útlevél/lakcímkártya kézbesítése/átvétele

 

Az elkészült iratok kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 

 • személyes átvétel a Konzuli Irodában;
 • postázás Svédországban található lakcímre.

 

Az ügyfelektől azt kérjük, hogy az előírt nyomtatványokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött nyomtatványokkal keressék fel a Konzuli Irodát! Amennyiben a nyomtatványok valamely pontjában bizonytalanok, úgy a kérdéses részt hagyják üresen.