A válás anyakönyvezése ügyintézéshez időpontot a consulate.sto@mfa.gov.hu e-mail címen kell foglalnia. 

Fontos, hogy időpontfoglalás előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót!


1. Általános tudnivalók

 

Hol intézhetem a külföldön történt válásom magyarországi anyakönyvezését?

Külföldön történt válás anyakönyvezése iránti kérelmet Magyarországon bármely település anyakönyvvezetőjénél, Budapest Főváros Kormányhivatalában, külföldön pedig Magyarország külképviseleteinek konzuli irodáiban nyújthatja be.

 

Ki, mit és mikor igényelhet?

Konzuli Irodánkban magyar állampolgár házassága külföldön történt felbontásának magyarországi anyakönyvezését kezdeményezheti. A kérelmet a bírósági bontó határozat jogerőre emelkedését követően lehet benyújtani személyesen.

 

Mennyi időbe telik a válás anyakönyvezése és mikor készül el az anyakönyvi kivonat?

A válás tényének rögzítése az anyakönyvi rendszerben a legtöbb esetben azonnal megtörténik. A legtöbb anyakönyvi eseménnyel ellentétben a válás anyakönyvezéséhez anyakönyvi kivonat nem társul. A válás ténye az anyakönyvi rendszerben, a házasság eseményénél rögzül. Külön kérelemre házassági anyakönyvi kivonatot tudunk kiállítani, amelynek megjegyzés rovatában fel van tüntetve a házasság felbontásának ténye és időpontja. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem innen tölthető le.

 

2. A kérelem benyújtása

 

A kérelmet előzetes időpontfoglalással, kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor valamelyik volt házastársnak személyesen meg kell jelennie Konzuli Irodánkban.

 

Figyelem! Amennyiben felbontott házassága nem az első, és a korábbi házasságait, válásait nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először minden egyes eseményt anyakönyvezni szükséges a magyar rendszerben. A házasság anyakönyvezéséhez kérjük, olvassa el a Házasság anyakönyvezése menüponthoz tartozó tájékoztatót!

 

3. házassági névviselési forma módosítása

 

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. Házassági neve (azaz jelenleg is viselt neve) a válás anyakönyvezésével alapvetően változatlan marad. Amennyiben kéri házassági nevének módosítását (pl. születési név visszavétele), úgy arra külön kérelem nyomtatványt kell kitöltenie, amelyet innen tölthet le. A házassági névviselési forma módosítását a válás anyakönyvezésével egyidejűleg kérheti. Az anyakönyvezési kérelem benyújtásával ugyancsak egyidőben útlevél és személyi igazolvány kiállítása kezdeményezhető a Konzuli Irodánkban az új nevére.


4. A kérelem kötelező mellékletei

 

  • előre kitöltött és aláírt kérelem nyomtatvány a válás anyakönyvezéséhez innen tölthető le.;
  • eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll);
  • a válást igazoló eredeti svéd bírsági bontó határozat hiteles magyar fordítással (DOM, a kiállító svéd bíróság pecsétjével, valamint aláírásával, továbbá a jogerőre emelkedés dátumával és az ezt igazoló bélyegzővel, svédül: “domen har vunnit laga kraft”);
  • kérelmező érvényes magyar útlevele vagy személyi igazolványa;
  • Brüsszel II. rendelet szerinti igazolás (lásd részletesen lent);
  • Svédországtól eltérő országban történt válás esetén az adott országban kiállított bírósági határozat hiteles magyar fordítással);
  • magyar lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll).

 

Tájékoztató a Brüsszel-II rendelet szerinti igazolásról:

2004. május 1. utáni válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni a válást kimondó svéd bíróság által kiállított, ún. Brüsszel II-es rendelet 39. cikke szerinti igazolást is (svéd elnevezése: Intyg om äktenskapsskillnad enligt artikel 39 förordningen 22/2003 (Bryssel II-förordningen).

 

Az igazolást a bíróság magyar nyelven is ki tudja állítani. Amennyiben mégis svéd nyelven állítják ki, a bontó határozattal ellentétben ezt nem kell lefordíttatni magyar nyelvre. Amennyiben a válásakor nem kapott ilyen igazolást, úgy – hivatkozva a megjelölt közösségi jogszabályra – keresse meg a válást kimondó bíróságot és kérje az igazolás utólagos kiadását.

 

Kérjük továbbá, hogy e-mailben tájékoztasson arról is, ha a házasságot nem svéd bíróság bontotta fel. Ebben az esetben az ügyintézést megelőzően további egyeztetés szükséges majd Konzuli Irodánkkal.

 

5. Az eljárás díja és befizetése


A válás anyakönyvezése, a házassági névviselési forma módosítása, valamint az anyakönyvi kivonat kiállítása díjmentes. Az esetleges fordítások/fordításhitelesítések, útlevél igénylése azonban díjköteles eljárások. Hiteles magyar fordítást a konzul, valamint a Svédországban hivatalosan bejegyzett fordítók készíthetnek. A Svédországban hivatalosan bejegyzett svéd-magyar fordítók aktuális listáját megtalálhatja a következő honlapon: https://www.kammarkollegiet.se/engelska/start/all-services/translator/search-translator

 

Fordítást a Konzuli Iroda nem minden esetben vállal! Időpontfoglaláskor kérjük, előre érdeklődjön a Konzuli Irodában történő fordítás lehetőségéről!

 

A fordítás/fordításhitelesítés és útlevélkérelem díja a honlapon a "Konzuli díjakmenüpontban található díjtáblázat szerint fizetendő.

 

Az eljárási díjak befizetésének módjai:

  • személyes ügyintézés során kártyás fizetéssel a Konzuli Irodában;
  • amennyiben a kártyás fizetésre valamilyen okból kifolyólag nincs lehetőség átutalással, a Nagykövetség Handelsbanken-nél vezetett folyószámlájára (BANKGIRO 314-889).

 

Kérjük, előre soha ne utaljon! Utalás esetén a Konzuli Iroda munkatársaival minden esetben előre egyeztessen!

 

Fontos, hogy átutaláskor a megjegyzés rovatba, tüntesse fel a kérelmező nevét, hogy tudjuk kitől jött az utalás. Kérjük, átutaláskor pontos összeget fizessen.

 

Az ügyfelektől azt kérjük, hogy az előírt nyomtatványokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött nyomtatványokkal keressék fel a Konzuli Irodát! Amennyiben a nyomtatványok valamely pontjában bizonytalanok, úgy a kérdéses részt hagyják üresen.