Sverige innehar ordförandeskapet i EU:s råd under första halvåret 2023. Detta ger utmärkta möjligheter till närmare samarbete mellan Ungern och Sverige, eftersom många möten ska ske mellan företrädare för våra regeringar, parlament och myndigheter.