Bästa besökare,

 

Det är en ära att få representera mitt land Ungern som ambassadör i Sverige. Min främsta prioritering är att utveckla relationen mellan Ungern och Sverige inom politik, handel och kultur samt fördjupa de vänskapliga relationerna och förståelsen mellan det svenska och det ungerska folket. Att företräda Ungerns, de ungerska medborgarnas, samt de ungerska företagens intressen är för mig alla lika viktiga.

 

I min roll som ambassadör tror jag på ett öppet förhållningssätt och med det i åtanke jobbar jag för en vidsträckt relation med svenska partners för att ha en betydelsefull och ärlig diskussion, ett konstruktivt samarbete med en positiv agenda och dialog. Våra länder har många starka band: först och främst är våra länder medlemmmar i Europeiska unionen och delar dess värderingar, principer och gemensamma mål om att uppnå ett starkt och stabilt EU för våra medborgares säkerhet och välstånd. Jag och mina kollegor strävar mot att hjälpa och stärka våra handelskontakter och för båda parter gynnsamma investeringar i de båda länderna. Ungern är också medlem av ”Gripenfamiljen”, vilket öppnar för vidare möjligheter i samarbetet inom försvarsområdet mellan våra länder. Vi har arrangerat och kommer även i fortsättningen anordna många kulturella event som presenterar Ungern och dess rika kultur i Sverige. Ungrarna som är bosatta i Sverige är en viktig bro mellan Sverige och Ungern. De har integrerat sig i det svenska samhället samtidigt som de har bevarat och är stolta över sin ungerska identitet, och vi är stolta över dem.

 

 

Det gläder mig att kunna välkomna dig på ambassadens hemsida. På hemsidan kan du följa de senaste nyheterna i det ungersk-svenska samarbetet. Du hittar information om våra evenemang, bilaterala möten, besök och övriga teman som berör samarbetet mellan våra länder. Via vår hemsida kan du enkelt nå den ungerska regeringens officiella hemsida. Vi är stolta över att få presentera Ungern, dess landskap, skönhet, traditioner och kultur. Under fliken ”Hello Hungary!” hittar du praktisk turistinformation. Välkommen till Ungern! Vår hemsida informerar även om konsulära ärenden. Vi strävar mot att vara serviceorienterade, effektiva och vänliga i vårt bemötande.

 

Jag tror på partnerskap. Ert engagemang, bidrag, intresse och omdöme är viktig för oss. Jag välkomnar förslag och åsikter på hur vi kan hjälpa den ungersk-svenska relationen att gro starkare. Följ oss på Facebook, följ mig på Twitter.

        

Bästa hälsningar,

Adrien Müller

Ambassadör