H.E. Mrs Adrien Müller extraordinär och plenipotentiär ambassadör

E-mail: Adrien.Muller@mfa.gov.hu

 

Péter Győri biträdande beskickningschef

E-mail: PGyori@mfa.gov.hu

 

Péter Molnár militärattaché

E-mail: stockholm@dao.gov.hu

 

dr. Veronika Kaszás kulturattaché, biträdande konsul

E-mail: VKaszas@mfa.gov.hu

 

Barnabás Nagy-Vécsei media attaché, EU och politiska frågor

E-mail: Barnabas.Nagyvecsei@mfa.gov.hu

 

Béla Hegedűs konsul

E-mail: Bela.Hegedus@mfa.gov.hu

 

Róbert Heffner investerings- och handelspolitisk attaché

E-mail: robert.heffner@mfa.gov.hu

 

dr. Andrea Antal konsulär administratör

E-mail: Andrea.Antal@mfa.gov.hu

 

Viktória Szilágyi ekonomi och administrativ handläggare

E-mail: VSzilagyi@mfa.gov.hu

 

Edit Erdődi sekretariatets chef

E-mail: edit.erdodi@mfa.gov.hu

 

Márta Balogh-Arnesson ambassadörens sekreterare

E-mail: MartaB.Arnesson@mfa.gov.hu

 

dr. Edit Józsáné Kristóf assistent (media, kommunikation, kultur)

E-mail: EKristof@mfa.gov.hu

 

Veronika Papp assistent (media, kommunikation, kultur)

E-mail: VPapp@mfa.gov.hu

 

Gábor Szilágyi chaufför

E-mail: gszilagyi@mfa.gov.hu