Ungern erbjuder, med sitt strategiska geografiska läge samt sin välutbildade och kostnadseffektiva arbetskraft, en mycket intressant marknad för svenska företag som vill expandera österut.

Ungern har högst FDI per capita i regionen, vilket bland annat beror på landets centrala geografiska läge och tillgången till en kvalificerad och kostnadseffektiv arbetskraft. Ett starkt engagemang från regeringens sida, och implementeringen av en investeringsvänlig ekonomisk policy, har bidragit till att attrahera utländska investeringar.

Det finns idag cirka 180 svenska företag i Ungern. Dessa företag är verksamma i en rad olika industrier såsom ICT, telekom, elektronik, fordons- och transportindustrin, vård och hälsa samt miljö och energi.  Den svenska exporten till Ungern uppgick år 2015 till ca 5,5 miljarder kronor, motsvarande 0,5 procent av Sveriges sammanlagda export, och innebär en ökning med 5,4 procent i jämförelse med föregående år. Ungern blir därmed Sveriges 35:e viktigaste exportpartner. Till de främsta exportvarugrupperna hör verkstadsprodukter, halvfabrikat och läkemedel från Sverige. Ungern är dessutom ett Gripenland, vilket har inneburit ett intensifierat ekonomiskt och tekniskt utbyte samt stärkt den bilaterala relationen mellan länderna.*

*källa: Business Sweden

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:

Tel: +46 8 782 97 51

E-mail: zita.faskerti@mfa.gov.hu

 

Affärsmöjligheter och investeringsinformation:

Business Hungary

Hungarian Investment Promotion Agency

Hungarian National Trading House

Swedish Chamber of Commerce Hungary

Doing Business in Hungary

Swedish Hungarian Smart Forum

 

Affärsnyheter:

Budapest Business Journal

Diplomacy and Trade Magazine

Portfolio Online Magazine

 

Ungersk Ekonomi

Finanspolitik : Ministry for National Economy 

Penningpolitik: Hungarian National Bank 

Finansmarknaden, aktie- och valutamarknaden: Budapest Stock Exchange 

 

Andra användbara länkar:

State Audit Office of Hungary

Hungarian Central Statistical Office 

 

Dokumenter:

Convergence Program (2015-18) 

Sweden Hungary Business Guide 2016