Ambassadens mål är att främja förhållandet med ungrarna som är bosatta i Sverige och förutom konsulär service vill vi också ge möjligheten för dem att möta den ungerska kulturen även här i Sverige. Mot bakgrund av detta arrangerar ambassaden en hel rad kulturella program som håller hög nivå. Du hittar information om våra evenemang på vår hemsida och även på Facebook!

 

Antalet ungrare bosatta i Sverige bedöms ligga runt 25-35.000 men siffran kan variera betydligt beroende på vilken statistisk metod man använder. Enligt Statistiska Centralbyrån bor det 17.000 ungrare i Sverige som kommer från Ungerns nuvarande territorium och är ungerska medborgare eller har en förälder som är (eller har varit) det. Till detta räknas inte de ungrare som kommer från Ungerns grannländer där den ungerska minoriteten är stor. Sedan det andra världskriget har de flesta ungrare kommit till Sverige i fyra vågor. Med den första vågen anlände främst de som överlevde förintelsen. Andra vågen bestod av de som flydde landet efter Ungernrevolten 1956. På 80-talet emigrerade många ungrare från Transsylvanien (Rumänien) och i början av 90-talet från Vojvodina (Serbien) samt Ukrainas Transkarpatiska område. Sedan Ungern blev medlem i EU 2004 har antalet ungrare fortsatt att öka i Sverige.

 

Ungerska Riksförbundet (SMOSZ) håller samman den ungerska diasporan och dess organisationer i Sverige. Riksförbundet är en aktiv medlem i det Ungerska Diaspora Rådet som håller sina möten i Ungern och i det så kallade Ungrarnas Ständiga Sammanträde, vilket är ett forum för ungerska föreningar i världen och sammankallas av den ungerska regeringen. Ungerska Riksförbundet hade en ledande roll i etableringen av Förbundet för Västeuropeiska Ungerska Riksförbund (NYEOMSZSZ), vars roll är att bevara och värna nationella identiteten i ungerska diasporan.

 

Ungerska Riksförbundet har 26 medlemsorganisationer runt om i Sverige. Alla är välkomna som medlemmar. Du hittar medlemsorganisationerna och deras kontaktuppgifter på Ungerska Riksförbundets hemsida. Ungerska Riksförbundet driver det Ungerska Huset i Stockholm och  har även ett fritids/sommar läger i Hälleberga i sydöstra Sverige, där ungdomar har möjlighet att delta i språk (modersmål) och idrottsläger under våren och sommaren. Ungerska Riksförbundet får stora bidrag från den ungerska regeringen. Inom ramen av det ungerska statliga „Kőrösi Csoma” stipendieprogrammet kommer varje år ett antal ungdomar från Ungern för att arrangera och delta i de ungerska föreningarnas kulturella aktiviteter samt främja det ungerska gemenskapet i Sverige.

 

Ungerska Riksförbundets aktiviteter är oberoende, men ambassaden bistår med hjälp och samarbete.

 

Du hittar information om Ungerska Husets kulturella program på deras Facebook sida. Flera ungerska föreningar har regelbundna barnaktiviteter (t.ex. ungersk helgskola-UHU, Vårvind Föreningen i Göteborg, föreningarna i Malmö, Lund, Halmstad och Helsingborg). Firandet av St Nikolaus den 6 december samt påskfirande är också en del av de flesta föreningarnas program.

 

I samarbete med det Ungerska Protestantiska Samfundet (SMAPEK) håller pastor Pál Molnár Veres regelbundet gudstjänster runt om i Sverige. Du hittar tidpunkter på Facebook sida. Kontaktuppgifter till Ungerska Protestantiska Samfundet finner du på Ungerska Riksförbundets hemsida.

 

Ungerska Kammarkören i Stockholm välkomnar alltid nya medlemmar. Kontaktuppgifter hittar du på körens Facebook sida.

 

Ungerska Teatern i Stockholm har flera ungerska föreställningar varje år. Läs mer om nästa teaterföreställning på Ungerska Teaterns Facebook sida.

 

Peregrinus Klubben i Stockholm är en vetenskaps- och kulturinriktad ungersk klubb. Här  föreläser ungrare som är bosatta i Sverige men även de som bara är på besök i landet. Klubben träffas en gång i månaden på Ungerns ambassad. Kontaktuppgifter finner du på klubbens Facebook sida.

 

Om du arrangerar program och event för svensk-ungrare och vill synas på vår hemsida är du välkommen att skicka information till oss på mejl. Zoltán Thuróczy är ambassadens kulturråd. Han ansvarar för kulturella frågor samt frågor som berör den ungerska diasporan i Sverige. Vänligen kontakta honom på mejl.