Bajba jutott magyar állampolgárok halaszthatatlan vészhelyzet esetén 0-24 órában elérhetik a Konzuli Szolgálatot. Munkaidőben Konzuli Irodánkat keressék a +46 8 663 6639 telefonszámon, munkaidő után a Konzuli Tájékoztatási és Ügyeleti Központot hívják a  +36 80 36 80 36 telefonszámon.

 

A Konzuli Iroda érdekvédelmi feladatait a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 17/2001. (XI.15.) KüM rendeletben foglaltak alapján látja el.
 

A külföldre utazó, illetve külföldön tartózkodó magyar állampolgárok saját magukért, illetve a gondozásukban, felügyeletük alatt álló személyekért maguk felelősek. A konzuli védelem feltételezi a felelős állampolgári magatartást, és szükség esetén az együttműködést a Konzuli Iroda munkatársaival.

A Konzuli Iroda a magyar közigazgatás részeként működő hivatal, munkatársai kormánytisztviselők, akikre – bizonyos eltérésekkel – a kormánytisztviselőkre Magyarországon is irányadó jogszabályok vonatkoznak. A Konzuli Irodában nem tudunk az állampolgároknak szállást és étkezést, illetve egyéb szociális ellátásokat biztosítani. A segítségre szoruló állampolgároknak elsősorban abban tudunk segítséget nyújtani, hogy saját helyzetüket maguk, illetve családtagjaik, rokonaik, ismerőseik segítségével megoldják.

Svédországot viszonylag könnyű elérni Magyarországról, ezért nagyon sokan utaznak ide, sokan családtagjaik, rokonaik tudtán kívül. Nagyon fontos, hogy ha valaki egy családtagját szeretné megkeresni, akkor az érintettre vonatkozóan a lehető legpontosabb adatokat adja meg, amely alapján a konzul a helyi hatóságok segítségével megpróbálhatja felkutatni az eltűnt/őrizetbe vett családtagot, rokont. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy munkaidőn túl, illetve hétvégén, ünnepnapokon a konzul sem tud ilyen ügyekben intézkedni, mert a svéd hivatalok és hatóságok is zárva tartanak.

Amennyiben egy magyar állampolgár anyagi segítségre szorul, családja, rokonai, ismerősei a Western Union pénzküldő szolgáltatás segítségével tudnak azonnal (egy-két órán belül) pénzt küldeni számára. Erre vonatkozóan lásd a honlap Gyors penzküldési lehetőségek menüpontját.