Személyi igazolvány ügyintézéshez időpontot az online időpontfoglaló rendszeren keresztül kell foglalni https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/ !

Fontos, hogy időpontfoglalás előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót!

 

1. Általános tudnivalók

 

Hol igényelhetek személyi igazolványt?

Személyazonosító igazolvány (a továbbiakban: személyi igazolvány) kiállítása iránti kérelmet Magyarországon bármely fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalánál, vagy bármely kormányablaknál be lehet nyújtani. Külföldön a kérelmet Magyarország külképviseleteinek konzuli irodáiban nyújthatja be személyesen.


Ki, mit és mikor igényelhet?

Konzuli Irodánkban csak magyar állampolgár és kizárólag állandó személyi igazolvány iránti igényt nyújthat be, ideiglenes személyi igazolványt kizárólag Magyarországon lehet kérni. A személyi igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta vagy gyártási hiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség.

 

Figyelem! A személyi igazolványhoz tartozó elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvány igénylésére (amellyel díjmentesen hozható létre minősített, vagyis a legmagasabb biztonsági szintű, az Európai Unióban a saját kezű aláírással egyenértékű elektronikus aláírás) Magyarország külképviseletein, így a stockholmi Konzuli Irodánkban nincs mód, azt a kérelmező a nálunk igényelt személyi igazolvány birtokában utólag, magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.

 

Mennyi időbe telik a Konzuli Irodán igényelt személyi igazolvány kézhezvétele?

A Konzuli Irodánkban benyújtott személyi igazolványkérelmek esetén sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. A Konzuli Irodánkban igényelt személyi igazolványok, valamint a Magyarországon igényelt, de a stockholmi nagykövetségre kézbesíteni kért okmányok kézbesítési ideje akár 4-5 hét is lehet. Fontos, hogy az okmány megérkezéséig ne tervezzen utazást, ne vásároljon menetjegyet (repülőjegy, buszjegy stb.), mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben sürgősséggel szeretné személyi igazolványát megkapni, úgy ennek ügyintézésére valamelyik magyarországi kormányhivatalnál, kormányablaknál van lehetőség.

 

A személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége!

 

2. A kérelem benyújtása

 

Személyi igazolvány kiállítása iránti kérelmet Konzuli Irodánkban előzetes, online időpontfoglalást követően, kizárólag személyesen lehet benyújtani. Az online időpontfoglalást itt éri el: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/

 

A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú a törvényes képviselők hozzájárulása nélkül, maga is kérelmezheti a személyi igazolvány kiállítását. A 14 év alattiakra vonatkozó szabályokat a következő pontban találja. Kérjük, olvassa el figyelmesen!

 

A kérelem benyújtásához nem szükséges előre nyomtatványt kitölteni, azt a Konzuli Irodában biztosítjuk, amelyet az adatok rögzítését követően a kérelmezőnek személyesen kell aláírnia.

 

Fontos, hogy személyi igazolvány annak a magyar állampolgárnak adható, aki személyazonosságát, magyar állampolgárságát, valamint személyes adatait megfelelő okiratokkal igazolja, az alábbiak szerint.

 

Kérjük, hogy a kérelem benyújtásához az alább felsoroltak közül minden iratot hozzon magával, amivel rendelkezik:

 

 • érvényes vagy 1 éven belül lejárt (állandó) magyar személyi igazolvány; 
 • érvényes vagy 1 éven belül lejárt magyar útlevél;
 • a fentiek hiányában: magyar honosítási okirat vagy magyar állampolgársági bizonyítvány;
 • magyar lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);

 

Fontos, hogy amennyiben érvényes magyar személyi igazolvánnyal rendelkezik, de azt az ügyintézésnél nem tudja bemutatni, akkor a személyi igazolvány iránti kérelem rögzítésére nincs mód, kivéve, ha az érvényes okmány elveszett/eltulajdonították. Ebben az esetben az elvesztésről/eltulajdonításról – az okmány érvénytelenítése érdekében – hatósági jegyzőkönyvben kell nyilatkoznia, amelyet a Konzuli Irodán rögzítünk.

 

Amennyiben érvényes magyar személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel nem rendelkezik, akkor a fentieken túl szükséges a személyazonosság igazolására az alábbi okmányok valamelyike, amit kérünk hozzon magával: 

 

 • érvényes magyar vagy az Európai Unió más tagállama által kiállított kártya formátumú vezetői engedély;
 • érvényes külföldi útlevél vagy külföldi személyi igazolvány;
 • névviselés megállapítására alkalmas magyar születési vagy házassági anyakönyvi kivonat.

 

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét minden esetben, ujjnyomatát 6 éves kor felett, ujjnyomatát és aláírását 12 éves kor felett rögzíti Konzuli Irodánk.

 

Nem kell ujjnyomatot adni, ha a kérelmező:

 • ujjnyomat adására fizikailag képtelen (ebben az esetben a kérelemhez erről orvosi igazolást szükséges csatolni!);
 • ujjnyomat adására ideiglenesen fizikailag képtelen (ilyenkor az ügyfél részére az okmány csak 1 éves érvényességgel állítható ki).

 

4. 14 év alatti kiskorúakra vonatkozó szabályok:

 

A 14 év alatti gyermek kérelme esetén a magyar születési anyakönyvi kivonat bemutatása kötelező. Amennyiben nincsen gyermekének magyar születési anyakönyvi kivonata, úgy először ezt kell intéznie, mert a kérelmet csak olyan személy esetében nyújthatják be, aki szerepel a magyar személyiadat- és lakcímnyilvántartásban és születése anyakönyvezésre került a magyar anyakönyvi rendszerben. Kérjük, olvassa el a Születés anyakönyvezése menüpontot.

FONTOS! 14 év alatti kiskorú személyi igazolvány iránti kérelmét az egyik szülő/törvényes képviselő is benyújthatja egyedül, nem szükséges hozzá a másik szülő/törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata.

 

5. A személyi igazolvány érvényességi ideje:

 

 • amennyiben a kérelmező a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3. évet követő születésnapja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam;
 • amennyiben a kérelmező a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3. évet követő születésnapja;
 • ha a kérelmező a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6. évet követő születésnapja;
 • 70. életévet betöltött kérelmező – abban az esetben, ha ujjnyomat adása sikeres – kérheti, hogy részére a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyi igazolvány kerüljön kiállításra.

 

6. A személyi igazolvány aktiválása

 

A személyi igazolványra vonatkozó kérelem benyújtásakor a kérelmező a Konzuli Irodánkban kap egy borítékot, amely tartalmazza az elektronikus személyi igazolványhoz (e-szig) kapcsolódó (1) PIN-kódot, (2) PUK-kódot és (3) egy regisztrációs kódot. Az elkészült személyi igazolvány kézhezvételét követően a személyi igazolvány elektronikus funkcióinak aktiválásához (pl. elektronikus azonosítás, elektronikus tömegközlekedési jegy stb.) a személyi igazolványt aktiválni szükséges, amelyet el lehet végezni a Konzuli Irodában, vagy otthon, az okostelefonra letölthető „eSzemélyiM” nevű applikációval.

 

Az eSzemélyiM” applikációról további információt itt talál: https://eszemelyi.hu/eszemelyim-applikacio/#eszemelyim-mobilapplikacio  

 

A Konzuli Irodában történő aktiváláshoz kérjük, a személyi igazolvány átvételekor hozza magával a kérelem benyújtáskor kapott borítékot (a fenti kódokkal). Az aktiválás a személyi igazolvány alapértelmezett PIN kódjának megváltoztatásával történik, amelyet a Konzuli Irodában található kártyaolvasó eszközzel végzünk. Ehhez választania kell egy 6 számjegyű új PIN kódot.

 

Az elkészült személyi igazolvány és a kérelem benyújtásakor kapott regisztrációs kódot tartalmazó boríték birtokában elektronikusan ügyfélkaput nyithat a www.magyarorszag.hu oldalon, ahol utána számos ügyintézést maga tud elektronikusan végezni.

 

A PIN kód aktiválása nélkül a személyi igazolvány adathordozójához kötött funkciók nem használhatók, ugyanakkor az okmány utazásra és személyazonosításra használható! 

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben elveszíti a PIN kódot tartalmazó borítékot, mielőtt átvenné a személyi igazolványát, a Konzuli Iroda az új PIN-kód beszerzésében nem tud közreműködni, azt csak Magyarországon lehet kérelmezni (bármely kormányablakban, okmányirodában).

 

További információk a személyi igazolvány elektronikus funkcióiról a www.eszemelyi.hu oldalon olvashatók.

 

7. Az eljárás díja és befizetése

 

A személyi igazolvány kiállítása díjmentes.

 

8. Az elkészült személyi igazolvány kézbesítése/átvétele:

 

Az elkészült személyi igazolvány kézbesítése (igényléskor) az alábbiak szerint kérhető:

 

 • magyarországi lakcímre postázás;
 • átvétel magyarországi okmányirodában (kormányablakban);
 • személyes átvétel Magyarország bármelyik külképviseletének konzuli irodájában;
 • postázás Svédországban található lakcímre.

 

A Magyarországon benyújtott kérelmek esetén is van lehetőség a Stockholmi Nagykövetség Konzuli Irodájában átvenni az okmányt. Ezt a kérelem magyarországi benyújtásakor kell jeleznie. Fontos! A magyarországi ügyintézésnél nem kérheti svédországi lakcímre az okmány kézbesítését, kizárólag a Konzuli Irodánkba, azonban, az okmány megérkezését követően kérésére postára tudjuk Önnek adni azt.

 

A kérelem benyújtásakor a lejárt személyi igazolványt le kell adni az eljáró hatóságnak, így Konzuli Irodánknak is. A még érvényes személyi igazolvány az új okmány kézbesítéséig visszaadható, azonban az újat csak akkor tudjuk átadni, amennyiben a régit (időközben lejárt vagy még érvényes igazolványt) személyesen behozza, vagy postán beküldi a Konzuli Irodának.