1., Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. Két lehetséges esete van: a magyar névről magyar névre, vagy a magyar névről külföldi hangzású névre változtatás.

A svéd szabályok szerinti névváltoztatás a magyar jog szempontjából nem bír jelentőséggel, az ügyfélnek magyar névváltoztatási eljárást kell kezdeményeznie. A svéd névváltoztatás alapján semmilyen magyar eljárást nem lehet lefolytatni, s arra sincs alanyi joga az ügyfélnek, hogy a svéd névváltoztatásban szereplő nevét engedélyezze a magyar hatóság.

1.,A) Születési név változtatása magyar névről magyar hangzású névre

A kérelem benyújtására személyesen iletve postai úton kerülhet sor. Kérjük előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a konzulátus munkatársaival.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

1.,B) Születési név megváltoztatása magyar névről idegen hangzású névre

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • svéd névváltoztatási okirat – Patent och Registeringverket által kiállított (namnbevis)

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

2., Házassági névviselési forma megváltoztatása

2.,A) Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik. Olyan névviselési forma, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé, csak akkor választható, ha a kérelmező a születési nevét változtatja meg. 

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

2.,B) Házasságban viselt név megváltoztatása

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérniamelynek részeként módosítják a házassági nevét!

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. 

A kérelem benyújtására személyesen vagy postai úton kerülhet sor.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.


Az okirat néhány hét elteltével érkezik meg. 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

2.,C) Házassági név módosítása a házasság megszűnése után

A magyar állampolgárnak a válást követően is lehetősége van a házassági neve módosítására a jogszabályban előírt névviselési formák választásának valamelyikével. 

A kérelem benyújtására személyesen vagy postai úton kerülhet sor.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

Az okirat néhány hét elteltével érkezik meg.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján  letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.