Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése ügyintézéshez időpontot a consulate.sto@mfa.gov.hu e-mail címen kell foglalnia. 

Fontos, hogy időpontfoglalás előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót!

 

1. Általános tudnivalók

 

Hol intézhetem a külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatom magyarországi anyakönyvezését?

Külföldön bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezése iránti kérelmet Magyarországon bármely település anyakönyvvezetőjénél, Budapest Főváros Kormányhivatalában, külföldön pedig Magyarország külképviseleteinek konzuli irodájában lehet benyújtani.

 

Ki, mit és mikor igényelhet?

Konzuli Irodánkban magyar állampolgár külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatának magyarországi anyakönyvezését lehet kezdeményezni. A kérelmet főszabály szerint a két fél együtt nyújtja be.  Az egyik fél is benyújthatja azt, amennyiben a másik fél akadályoztatva van a személyes megjelenésben. Utóbbi esetben a kérelem nyomtatványt csak a személyesen megjelenő kérelmezőnek kell aláírnia.

 

Mennyi időbe telik a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése és mikor készül el az anyakönyvi kivonat?

Az anyakönyvi kivonatot a legtöbb esetben az ügyintézés során, helyben kiállítjuk.
 

Figyelem! Az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságot Magyarországon nem lehet anyakönyveztetni bejegyzett élettársi kapcsolatként sem!

2. A kérelem benyújtása

 

A kérelmet előzetes időpontfoglalással, kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor legalább az egyik félnek személyesen meg kell jelennie Konzuli Irodánkban.

 

Figyelem! Amennyiben korábban volt már bejegyzett élettársi kapcsolata, vagy volt már házas, azonban ezeket az eseményeket nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először minden egyes eseményt anyakönyvezni szükséges. Jelenlegi bejegyzett élettársi kapcsolatát csak a korábbi házassági/bejegyzett élettársi kapcsolat/válás események anyakönyvezését követően tudjuk anyakönyvezni.


3. A kérelem kötelező mellékletei:
 

 • előre kitöltött és aláírt kérelem nyomtatvány innen tölthető le.;
 • külföldi anyakönyvi kivonat az élettársi kapcsolatról hiteles magyar fordítással, szükség szerint megfelelő felülhitelesítéssel;
 • a magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata (amennyiben rendelkezésre áll);
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok;
 • a magyar állampolgárságú fél érvényes magyar személyazonosító okmányai (útlevél, személy igazolvány), ezek hiányában honosítási okirat, vagy állampolgársági bizonyítvány;
 • a külföldi fél esetén külföldi útlevél (Európai Uniós/EGT állampolgárok esetén útlevél helyett elfogadható állampolgárságot is igazoló személyazonosító igazolvány);
 • külföldi állampolgárságú fél bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző családi állapot igazolása.

 

Ha a magyar állampolgár fél magyar útlevele vagy személyi igazolványa nem volt érvényes az élettársi kapcsolat bejegyzésének időpontjában, akkor kérjük, hogy ezt előre jelezze az időpontfoglaláskor.

 

4. Az eljárás díja és befizetése


A bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése díjmentes. Az esetleges fordítások/fordításhitelesítések igénylése azonban díjköteles eljárások. Svéd nyelvről hiteles magyar fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), Svédországban a Konzuli Iroda, valamint a Svédországban hivatalosan bejegyzett fordítók készíthetnek. A Svédországban hivatalosan bejegyeztt svéd-magyar fordítók aktuális listáját megtalálhatja a következő honlapon: https://www.kammarkollegiet.se/engelska/start/all-services/translator/sdg/search-translator

 

Fordítást a Konzuli Iroda nem minden esetben vállal! Időpontfoglaláskor kérjük, előre érdeklődjön a Konzuli Irodában történő fordítás lehetőségéről!

 

A fordítás/fordításhitelesítés díja a honlapon a "Konzuli díjakmenüpontban található díjtáblázat szerint fizetendő.

 

Az eljárási díjak befizetésének módjai:

 • személyes ügyintézés során kártyás fizetéssel a Konzuli Irodában;
 • amennyiben a kártyás fizetésre valamilyen okból kifolyólag nincs lehetőség átutalással, a Nagykövetség Handelsbanken-nél vezetett folyószámlájára (BANKGIRO 314-889).

 

Kérjük, előre soha ne utaljon! Utalás esetén a Konzuli Iroda munkatársaival minden esetben előre egyeztessen!

 

Fontos, hogy átutaláskor a megjegyzés rovatba, tüntesse fel a kérelmező nevét, hogy tudjuk kitől jött az utalás. Kérjük, átutaláskor pontos összeget fizessen.

 

 

 

5. Az elkészült anyakönyvi kivonat kézbesítése/átvétele

 

Az anyakönyvi kivonatot általában helyben, az ügyintézés során kinyomtatjuk. Ha erre valamilyen okból nincs mód a kérelem benyújtásával egyidejűleg, a kivonat kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 

 • későbbi személyes átvétel a Konzuli Irodában;
 • postázás Svédországban található lakcímre.

 

Az ügyfelektől azt kérjük, hogy az előírt nyomtatványokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött nyomtatványokkal keressék fel a Konzuli Irodát! Amennyiben a nyomtatványok valamely pontjában bizonytalanok, úgy a kérdéses részt hagyják üresen.

 

Kérjük továbbá, hogy e-mailben tájékoztasson arról, ha az élettársi kapcsolat bejegyzése nem Svédországban történt. Ebben az esetben az ügyintézést megelőzően további egyeztetés szükséges majd Konzuli Irodánkkal.