Magyar állampolgár házasságkötése Svédországban

A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető. 

A szükséges teendőkről a tervezett házasságkötés helye szerinti hatóságok adnak pontos tájékoztatást: polgári esküvő esetében a helyi anyakönyvvezető, templomi esküvő esetében pedig a templom. Az alábbiakat általános tájékoztatásul közöljük:

A személyazonosság és az állampolgárság bizonyítására várhatóan minden esetben be kell mutatni az érvényes útlevelet és eredeti születési anyakönyvi kivonatot, utóbbit szükség szerint hitelesített angol nyelvű fordítással ellátva. Amennyiben a magyar állampolgár korábban házasságban élt, okirattal kell igazolni annak megszűnését (jogerős válási okmány, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; ez intézhető a konzulátuson vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (lásd Házasság magyarországi anyakönyvezése).
 


Családi állapot igazolása

1., A kérelem benyújtása

A kérelmet személyesen ügyfélfogadási időben, vagy postai úton lehet benyújtani.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

2., Hatósági bizonyítvány, illetve kivonat a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

A kérelem benyújtásakor az ügyfélnek nyilatkoznia kell róla, hogy hatósági bizonyítványt kér, vagy kivonatot a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból. A hatósági bizonyítvány a magyar hatóság által kiadott hivatalos bizonyítvány a családi állapotról. A kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból egy egyszerű formátumú igazolás, amely alapján a konzul adja ki a konzuli tanúsítványt és ez tartalmazza a személyes adatait és családi állapotát is. 

Javasoljuk, hogy a tervezett felhasználás szerinti hivatalnál érdeklődjék meg előzetesen, hogy milyen formájú igazolásra van szükségük, s ez alapján eldönthető, hogy melyiket kérvényezzék.

A hatósági bizonyítvány magyar nyelvű. Angol nyelvű hiteles fordítást a honlapunkon taláható fordítói listán szereplő fordítóknál kérhet.  

A konzul által kiállított tanúsítvány kétnyelvű, magyarul és angolul tartalmazza a kérelmező adatait és családi állapotát. 

4., A kérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány másolata
 • Kérelem a családi állapot igazolására (kérjük kék tollal aláírni!)

A kérelemnek nincs kötelező formai előírása. A kérelem benyújtásához szükséges, a tartalmi követelményeknek megfelelő nyomtatvány a lap alján letölthető.

Tartalmilag a kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • név, születési név;
 • születési hely, idő;
 • jelenlegi lakcím;
 • utolsó magyarországi lakcím;
 • házasságkötés helye, ideje;
 • válás helye, ideje;
 • házastárs, elhunyt/elvált házastárs neve, születési helye, születési ideje;
 • kérelem a családi állapot igazolására és annak indoklása, hogy az igazolást miért kéri;
 • nyilatkozat arról, hogy a családi állapotáról hatósági bizonyítvány kiállítását, vagy kivonatot kér a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból.

Letölthető adatlapok

Kérelem családi állapot igazolásához