Egyszerűsített honosítás/visszahonosítás ügyintézéshez időpontot a consulate.sto@mfa.gov.hu e-mail címen kell foglalnia. 

Fontos, hogy időpontfoglalás előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót!

 

1. Általános tudnivalók

 

Hol nyújthatok be egyszerűsített honosítási/visszahonosítási kérelmet?

Egyszerűsített honosítás/visszahonosítás iránti kérelmet Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatalában, a fővárosi kerületi, valamint a járási hivatalokban, külföldön pedig Magyarország külképviseleteinek konzuli irodáiban nyújthat be.  

 

Ki, mit és mikor igényelhet?

Konzuli Irodánkban a magyar állampolgárság megszerzését egyszerűsített honosítás/visszahonosítás keretében igényelheti meghatározott feltételek fennállása esetén bármely külföldi állampolgár. A kérelem benyújtásához minden esetben személyesen meg kell jelennie az előzetesen megbeszélt időpontban. A kérelem benyújtásának összes feltételéről és kötelező mellékleteiről a következő holnapon tájékozódhat: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/egyszerusitett-honositasi-eljaras

 

Mennyi időbe telik a magyar állampolgárság megszerzése?

Az eljárás ideje általában kérelem benyújtásától számított 6-12 hónap, amely a magyar állampolgársági eskütétellel zárul.

 

2. A kérelem benyújtása

 

A kérelem benyújtásához személyesen meg kell jelennie Konzuli Irodánkban az előre megbeszélt időpontban. A kérelmet gyermekek esetében a törvényes képviselők nyújthatják be. 13 év alatti gyermekeknek nem kötelező személyesen megjelenni a kérelem benyújtásakor. A kérelemhez szükséges nyomtatványokat a Konzuli Iroda küldi meg e-mailben.

 

Az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg a kérelmező külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés, házasság, válás, házastárs halálesete) anyakönyvezése iránti kérelmet is elő kell terjeszteni.
 

3. A kérelem kötelező mellékletei

 

Figyelem! A honosítási/visszahonosítási eljárás személyre szabott eljárás. A csatolandó iratok listája nagyban függ a kérelmező személyes körülményeitől. A nem megfelelően előkészített, hiányos dokumentációval benyújtott kérelmek esetén hiánypótlásra hívhatják fel a kérelmezőt, amely az eljárás idejét hónapokkal tovább nyújthatja. Az esetleges hibák és hiánypótlások elkerülésre érdekében a kérelem részleteit és a csatolandó dokumentumok listáját e-mailben minden esetben egyeztetjük a kérelmezővel.

 

A legtöbb esetben szükséges dokumentumok listája:

 

 • előre kitöltött és aláírt kérelem nyomtatványok (a Konzuli Iroda küldi meg emailben);
 • a kérelmezők személyazonosítása és állampolgárságának igazolása (útlevéllel, vagy EU/EGT tagállam által kiállított személyazonosító igazolvánnyal, amely tartalmazza az állampolgárságot is);
 • minden esetben kötelező a kérelmező születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással;
 • házas kérelmező esetén: külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással;
 • elvált kérelmező esetén: külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással + válást kimondó bírósági határozat hiteles magyar fordítással;
 • 1 db fehér hátterű igazolványkép minden kérelmezőről;
 • leszármazás igazolása: régi magyar anyakönyvi kivonatok, munkáskönyv, katonakönyv, útlevél, keresztlevél, (ami rendelkezésre áll).

 

A külföldi okiratokat legtöbbször hiteles magyar fordítással kell ellátni, valamint a kiállító országtól függően megfelelő felülhitelesítéssel (apostille, vagy diplomáciai felülhitelesítés).

 

Fordítás:

 

Hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet: https://www.offi.hu/

 

Svéd dokumentumokról hiteles magyar fordítást a Svédországban hivatalosan bejegyzett fordítók, a konzul, valamint Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthetnek. Amennyiben a fordítást egy Svédországban bejegyzett fordító készíti, azt a Konzuli Irodában felül kell hitelesíttetni, amelynek konzuli díja van.  A Svédországban hivatalosan bejegyeztt svéd-magyar fordítók aktuális listáját megtalálhatja a következő honlapon: https://www.kammarkollegiet.se/engelska/start/all-services/translator/search-translator

 

Fordítást a Konzuli Iroda nem minden esetben vállal! Időpontfoglaláskor kérjük, előre érdeklődjön a Konzuli Irodában történő fordítás lehetőségéről!

 

Elfogadott, hiteles fordítások Romániából, Ukrajnából és Szerbiából:  

 

 • román nyelvről a Román Igazságügyi Minisztérium által kiállított engedéllyel rendelkező fordítók által készített fordítások;
 • ukrán nyelvről az ukrán közjegyzők által záradékolt fordítások, valamint az Országos Kereskedelmi és Iparkamara és a megyei kereskedelmi és iparkamarák által készített fordítások;
 • szerb nyelvről a szerb bírósági tolmácsok által készített fordítások.

 

4. Eskütétel


A kérelem pozitív elbírálása esetén a kérelmezőnek állampolgársági esküt kell tennie. Az esküt választása szerint Magyarországon bármely település polgármesteri hivatalában, vagy külföldön Magyarország bármely külképviseletén teheti meg. Az eskütétel helyszínéről a kérelem benyújtásakor kell nyilatkozni. 

 

A kérelmező részére honosítási okiratot és magyar személyi igazolványt állítanak ki, amelyet Nagykövetségünk Konzuli Irodájának postáznak. Az okiratok megérkezése után a megadott elérhetőségeken a kérelmezőket értesítjük az eskü várható időpontjáról. Az eskük szervezése folyamatos, sürgősségi eskütételre nincs lehetőség.  A kérelmező az eskü letételének napján szerzi meg a magyar állampolgárságot.

 

5. Az eljárás díja és befizetése


A honosítási/visszahonosítási eljárás díjmentes. Az esetleges fordítások/fordításhitelesítések azonban díjköteles eljárások.

 

A fordítás/fordításhitelesítés díja a honlapon a "Konzuli díjakmenüpontban található díjtáblázat szerint fizetendő.

 

Az eljárási díjak befizetésének módjai:

 • személyes ügyintézés során kártyás fizetéssel a Konzuli Irodában;
 • amennyiben a kártyás fizetésre valamilyen okból kifolyólag nincs lehetőség átutalással, a Nagykövetség Handelsbanken-nél vezetett folyószámlájára (BANKGIRO 314-889).

 

Kérjük, előre soha ne utaljon! Utalás esetén a Konzuli Iroda munkatársaival minden esetben előre egyeztessen!

 

Fontos, hogy átutaláskor a megjegyzés rovatba, tüntesse fel a kérelmező nevét, hogy tudjuk kitől jött az utalás. Kérjük, átutaláskor pontos összeget fizessen.