Magyar állampolgár halálának anyakönyvezése ügyintézéshez időpontot a consulate.sto@mfa.gov.hu e-mail címen kell foglalnia. 

Fontos, hogy időpontfoglalás előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót!

 

1. Általános tudnivalók

 

Hol intézhetem a külföldön történt haláleset magyarországi anyakönyvezését?

Magyar állampolgár külföldön történt halálesetének anyakönyvezése iránti kérelmet Magyarországon bármely település anyakönyvvezetőjénél, Budapest Főváros Kormányhivatalában, külföldön pedig Magyarország külképviseleteinek konzuli irodáiban lehet benyújtani.

 

Ki, mit és mikor igényelhet?

Konzuli Irodánkban magyar állampolgár külföldön történt halálesetének magyarországi anyakönyvezését bárki kezdeményezheti, akinek birtokában van az elhunyt személy külföldi halotti anyakönyvi kivonata.

 

Mennyi időbe telik a haláleset anyakönyvezése és mikor készül el az anyakönyvi kivonat?

Az anyakönyvi kivonatot a legtöbb esetben az ügyintézés során, helyben kiállítjuk. Amennyiben az elhunyt személy magyar állampolgárságát okirattal nem lehet igazolni a halálának időpontjában (magyar útlevél, személyi igazolvány, honosítási okirat, állampolgársági bizonyítvány), akkor a kérelmet továbbítjuk Budapest Főváros Kormányhivatalának, ahol az elhunyt magyar állampolgárságát hivatalból megvizsgálják. Az eljárási idő ebben az esetben több hónap is lehet.

 

2. A kérelem benyújtása

 

A kérelmet előzetes időpontfoglalással, kizárólag személyesen lehet benyújtani.

 

Figyelem! A haláleset anyakönyvezésére csak akkor kerülhet sor, ha az elhunyt magyar állampolgár születése Magyarországon már anyakönyvezve volt. Amennyiben az elhunyt házas volt, a magyar házassági anyakönyvi kivonatot is el kell hozni. Ha a házasságkötés/válás külföldön történt és ezeket Magyarországon nem anyakönyvezték, úgy a halál anyakönyvezésével egyidejűleg kell ezen események magyarországi rögzítését kezdeményezni. Ennek hiányában az elhunyt személyt ismeretlen családi állapottal anyakönyvezzük.

 

3. A kérelem kötelező mellékletei
 

 • előre kitöltött és aláírt kérelem nyomtatvány innen tölthető le.;
 • a kérelmező érvényes, magyar vagy külföldi, személyazonosításra alkalmas okmánya (útlevél/személyi igazolvány/vezetői engedély);
 • dödsbevis (halottvizsgálati igazolás) – pecséttel és aláírással hiteles magyar fordítással ellátva - a Svéd Adóhivatal (Skatteverket) állítja ki (lásd részletesebben lent);
 • dödsfallsintyg och släktutredning (svéd halotti anyakönyvi kivonat) pecséttel és aláírással, hiteles magyar fordítással ellátva - a Svéd Adóhivatal (Skatteverket) állítja ki (lásd részletesebben lent);
 • Svédországtól eltérő országban történt elhalálozás esetén az adott országban kiállított halotti anyakönyvi kivonat (magyar, francia, német, vagy angol nyelvtől eltérő irat esetén hiteles magyar fordítással), szükség szerint megfelelő felülhitelesítéssel;
 • az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • ha az elhunyt házas volt, akkor magyar házassági anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar útlevele, személyi igazolványa, amely érvényes volt a halál időpontjában. Ezek hiányában: honosítási okirat, állampolgársági bizonyítvány.

 

Tájékoztató a dödsbevis és dödsfallsintyg och släktutredning elnevezésű dokumentumokról:

 

Figyelem! A Svédországban történt haláleset anyakönyvezéséhez két dokumentum benyújtására van szükség. Az egyik a dödsfallsintyg och släktutredning (svéd halotti anyakönyvi kivonat), a másik pedig az ún. dödsbevis (svéd halottvizsgálati igazolás). A Skatteverket (Svéd Adóhivatal) általában a dödsfallsintyg och släktutredning elnevezésű okiratot állítja ki a hozzátartozóknak. Tekintettel arra, hogy ebben nem szerepel a haláleset helye (város), egy másik dokumentumra is szükség van a magyarországi anyakönyvezéshez. A haláleset helyére vonatkozóan a kérelmező nem tehet nyilatkozatot, azt okirattal kell bizonyítani.

 

A dödsbevis-t a Skatteverket a Socialstyrelsentől (Svéd Szociális Hivatal), vagy a kórháztól kapja meg. A dödsbevis tartalmazza a haláleset helyét, így erre a papírra a magyarországi anyakönyvezés esetén is szükség van. Kérjük, hogy ezt a dokumentumot is kérje ki a Skatteverkettől.  

 

Fontos, hogy mindkét dokumentumot pecséttel és aláírással kell kikérni a Skatteverkettől!
 

Kérjük továbbá, hogy e-mailben tájékoztasson arról, ha a haláleset nem Svédországban történt. Ebben az esetben az ügyintézést megelőzően további egyeztetés szükséges majd Konzuli Irodánkkal.


5. Az eljárás díja és befizetése


A haláleset anyakönyvezése díjmentes. Az esetleges fordítások/fordításhitelesítések azonban díjköteles eljárások. Hiteles magyar fordítást a konzul, valamint a Svédországban hivatalosan bejegyzett fordítók készíthetnek. A Svédországban hivatalosan bejegyzett svéd-magyar fordítók aktuális listáját megtalálhatja a következő honlapon: https://www.kammarkollegiet.se/engelska/start/all-services/translator/search-translator

 

Fordítást a Konzuli Iroda nem minden esetben vállal! Időpontfoglaláskor kérjük, előre érdeklődjön a Konzuli Irodában történő fordítás lehetőségéről!

 

A fordítás/fordításhitelesítés díja a honlapon a "Konzuli díjakmenüpontban található díjtáblázat szerint fizetendő.

 

Az eljárási díjak befizetésének módjai:

 • személyes ügyintézés során kártyás fizetéssel a Konzuli Irodában;
 • amennyiben a kártyás fizetésre valamilyen okból kifolyólag nincs lehetőség átutalással, a Nagykövetség Handelsbanken-nél vezetett folyószámlájára (BANKGIRO 314-889).

 

Kérjük, előre soha ne utaljon! Utalás esetén a Konzuli Iroda munkatársaival minden esetben előre egyeztessen!

 

Fontos, hogy átutaláskor a megjegyzés rovatba, tüntesse fel a kérelmező nevét, hogy tudjuk kitől jött az utalás. Kérjük, átutaláskor pontos összeget fizessen.

 

6. Az elkészült anyakönyvi kivonat kézbesítése/átvétele

 

Az anyakönyvi kivonatot általában helyben, az ügyintézés során kiállítjuk. Ha erre valamilyen okból nincs mód a kérelem benyújtásával egyidejűleg, a kivonat kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 

 • későbbi személyes átvétel a Konzuli Irodában;
 • postázás Svédországban található lakcímre.

 

Az ügyfelektől azt kérjük, hogy az előírt nyomtatványokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött nyomtatványokkal keressék fel a Konzuli Irodát! Amennyiben a nyomtatványok valamely pontjában bizonytalanok, úgy a kérdéses részt hagyják üresen.