Lakcímváltozás, külföldi letelepedés bejelentés ügyintézéshez időpontot a consulate.sto@mfa.gov.hu e-mail címen kell foglalnia. 

Fontos, hogy időpontfoglalás előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót!

 

1. Általános tudnivalók

 

Hol jelenthetem be a külföldi letelepedést/lakcímváltozást?

Külföldön történő letelepedésnek számít, ha valaki életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni. A külföldi letelepedés szándékát (azaz magyar lakcímről való kijelentkezést) Magyarországon bármely járási hivatalban, külföldön pedig Magyarország külképviseleteinek konzuli irodáiban jelentheti be. Lehetőség van továbbá online bejelentésre, a "Webes ügysegéd" -en keresztül, ehhez azonban aktív ügyfélkapu regisztrációra van szükség.

 

Ki, mit és mikor igényelhet?

A külföldi letelepedését magyar állampolgár bármikor bejelentheti, azonban ennek feltétele minden külföldön történt anyakönyvi eseményének (házasság, válás, özvegyülés) magyarországi anyakönyvezése. A bejelentéssel a magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként kerül rögzítése a magyar személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, és részére új lakcímkártyát állítanak ki. A külföldi letelepedés bejelentése nem kötelező, erről minden esetben a kérelmező maga dönt.

 

Amennyiben visszaköltözik Magyarországra, úgy a lakóhely szerinti járási hivatalban/kormányablakban létesíthet ismételten magyar lakcímet.

 

Mennyi időbe telik a lakcím átírása és új lakcímkártya kiállítása?

Az eljárás a bejelentő nyilatkozat megtételétől számított 2-3 hónap, amely végén új lakcímkártyát állítanak ki a kérelmező részére. A lakcímkártyát a Konzuli Irodában személyesen veheti át, vagy kérheti annak postázását Svédországban található lakcímre.

 

2. A kérelem benyújtása

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. Amennyiben a kérelmet 18 év alatti személyre vonatkozóan nyújtják be, mindkét szülő hozzájárulása és személyes jelenléte szükséges. 14. évét betöltött gyermek személyes megjelenése kötelező.

 

3. A kérelem kötelező mellékletei

  • külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (nagykorú) innen tölthető le;
  • külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (kiskorú) innen tölthető le;
  • amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonat - amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni (erre lásd a honlapunk vonatkozó részét);
  • érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél;
  • magyar lakcímkártya;
  • 18 év alatti személy esetében magyar születési anyakönyvi kivonat.

 

3. Az eljárás díja és befizetése

 

Az eljárás illeték-és díjmentes.