Születés anyakönyvezése ügyintézéshez időpontot a consulate.sto@mfa.gov.hu  e-mail címen kell foglalnia. 

Fontos, hogy időpontfoglalás előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót!

 

1. Általános tudnivalók

 

Hol intézhetem külföldön született gyermekem magyarországi anyakönyvezését?

Külföldön történt születés magyarországi anyakönyvezése iránti kérelmet Magyarországon bármely település anyakönyvvezetőjénél, Budapest Főváros Kormányhivatalában, külföldön pedig Magyarország külképviseleteinek konzuli irodáiban lehet benyújtani.  

 

Ki, mit és mikor igényelhet?

Konzuli Irodánkban magyar állampolgár gyermek külföldön történt születésének magyarországi anyakönyvezését lehet kezdeményezni. A kérelmet a gyermek törvényes képvelői (szülei) nyújthatják be. Az anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg a gyermek részére magyar útlevél is igényelhető.    

 

Mennyi időbe telik a születés anyakönyvezése és mikor készül el az anyakönyvi kivonat/útlevél?

Az anyakönyvi kivonatot – amennyiben minden szükséges dokumentum (lásd lent) rendelkezésre áll  az ügyintézéshez – a legtöbb esetben az ügyintézés során, helyben kiállítjuk. A Konzuli Irodánkban igényelt útlevelek esetében a kézbesítés ideje a kérelem benyújtását követően 4-5 hetet is igénybe vehet. Fontos, hogy az okmány megérkezéséig ne tervezzen utazást, ne vásároljon menetjegyet (repülőjegy, buszjegy stb.), mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért felelősséget nem tudunk vállalni.  Az anyakönyvezési eljárás végén a gyermek részére Magyarországon hivatalból lakcímkártyát állítanak ki, amely általában 2 hónap alatt érkezik meg a Konzuli Irodába. A lakcímkártyát át lehet venni személyesen, vagy lehet kérni annak postázását Svédországban található lakcímre.  

 

2. A kérelem benyújtása


Gyermek születése anyakönyvezési kérelemének benyújtásakor főszabály szerint mindkét szülőnek személyesen meg kell jelennie Konzuli Irodánkban. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet, amennyiben a másik szülőtől származó, két tanú előtt tett meghatalmazással és hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A dokumentumon a tanúk neve, lakcíme, aláírása, valamint keltezés (hely, idő) szükséges.

 

Letölthető meghatalmazás és nyilatkozat sablonok:

 

Magyar nyelvű meghatalmazás és nyilatkozat sablon: Letölthető nyilatkozat - magyar

Angol nyelvű meghatalmazás és nyilatkozat sablon: Letölthető  nyilatkozat - angol

 

Benyújthatja továbbá csak az egyik szülő a kérelmet, amennyiben a szülői felügyeleti jogot kizárólag ő gyakorolja. Ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata stb.) kell igazolni. Amennyiben a kizárólagos felügyeleti jogról külföldi bíróság, vagy gyámhatóság határozott, akkor a külföldi okiratot kell hiteles magyar fordítással csatolni a kérelemhez. A fordítási lehetőségekről információt a holnapon, a Hitelesítések - Fordításhitelesítés menüpontban talál. Ebben az esetben kérjük, mindig, akár még az online időpontfoglalás előtt, előre egyeztessen e-mailben (consulate.sto@mfa.gov.hu) Konzuli Irodánk munkatársaival.


Kérjük, hogy az időpontfoglaláskor tájékoztassa a Konzuli Irodát, amennyiben az egyik szülő nem tud személyesen megjelenni.

 

Házasságon kívül született gyermek esetében az édesapának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni a születés anyakönyvezését megelőzően. Ebben az esetben elengedhetetlen mindkét szülő személyes jelenléte.  Ahhoz, hogy a nyilatkozat teljes hatályú legyen, az édesanyának is hozzá kell járulnia ahhoz (alá kell írnia). A nyilatkozat tételére külföldön kizárólag a konzul előtt, azaz a Konzuli Irodában van lehetőség. A nyilatkozatot 4 példányban felvett jegyzőkönyvben rögzítjük, amelyekből 1-1 példányt a szülők kapnak. Amennyiben a gyermek házasságon kívül született és apai elismerő nyilatkozatot szükséges tenni, kérjük ezt az időpontfoglalással egyidőben jelezze a Konzuli Iroda munkatársainak.

 

Letölthető apai elismerő nyilatkozatok:

 

Apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekre

Apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre

     

Az anyakönyvezendő gyermeket (személyt) az anyakönyvezéssel egyidejűleg a magyar személyiadat- és lakcímnyilvántartásba is regisztrálni szükséges külföldön, vagy Magyarországon élő magyar állampolgárként. Ehhez a szülőknek meg kell állapodni abban, hogy milyen lakcímre kívánják a gyermeket bejelenteni. A lakcímbejelentés szabályai:
 

1. Az anyakönyvezett gyermeket kizárólag külföldi lakcímre lehet nyilvántartásba venni, ha

 • mindkét magyar állampolgár szülő bejelentette a végleges külföldi letelepedését (a lakcímkártyáján a lakóhely rovatban ez szerepel: „külföldi cím”);
 • az egyik szülő külföldi állampolgár, a magyar állampolgár szülő pedig bejelentette a külföldi letelepedését (a lakcímkártyáján a lakóhely rovatban ez szerepel: „külföldi cím”).
   

2.  Az anyakönyvezett gyermeket kizárólag magyar lakcímre lehet nyilvántartásba venni, ha

 • mindkét szülő magyar állampolgár, valamint magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek. A gyermeket is kizárólag arra a lakcímre lehet nyilvántartásba venni, amely szerepel a szülők (vagy az egyik szülő) lakcímkártyáján.


3. Az anyakönyvezett gyermeket a szülők választása szerint külföldi, vagy magyar lakcímre lehet nyilvántartásba venni, ha

 • mindkét szülő magyar állampolgár és csak az egyikük jelentette be a végleges külföldi letelepedését (a lakcímkártyáján a lakóhely rovatban ez szerepel: „külföldi cím”), míg a másik szülő nem;
 • az egyik szülő külföldi állampolgár, a magyar állampolgárságú szülő pedig magyar lakcímen van nyilvántartva (a lakcímkártyáján magyar lakóhely szerepel).

 

Fontos! Amennyiben a gyermeket magyar lakcímre kérik nyilvántartásba venni, úgy a lakcímbejelentő adatlap 3. oldalát (SzL magyarországi adatlap) a szállásadónak, azaz legalább az ingatlan egyik tulajdonosának is alá kell írnia. Amennyiben az ingatlan tulajdonosai nem az anyakönyvezendő gyermek szülei, úgy a keltezéssel és aláírással ellátott, kitöltött szállásadó nyilatkozatot az ingatlan tulajdonosának még a személyes ügyintézés előtt eredetiben el kell juttatnia a szülők részére, hogy utóbbiak be tudják azt nyújtani az általuk kitöltött 1-2. oldallal együtt. Amennyiben a szállásadó nem jelenik meg személyesen a konzuli ügyintézéskor, akkor legalább egy másolatot csatolni kell az érvényes személyazonosításra alkalmas okmányáról a szállásadói nyilatkozat mellé.

 

3. A kérelem kötelező mellékletei:
 

 • előre kitöltött és aláírt kérelem nyomtatvány (letölthető innen);
 • előre kitöltött és aláírt lakcímbejelentő nyomtatvány (SzL külföldi adatlapSzL magyarországi adatlap);
 • svédországi születés esetén a Skatteverket (Svéd Adóhivatal) által a gyermek nevére kiállított, a szülők adatait is tartalmazó, pecséttel, aláírással ellátott Personbevis angol nyelven (Extract from the Population Register) (kb. 2,5-3 oldal). Kérjük, hogy a personbevsiben a szülők és a gyermek a lehető legrészletesebb adatokkal szerepeljenek, legalább: personnummer, név, születés helye és ideje, lakcím, családi állapot;
 • Svédországtól eltérő országban történt születés esetén az adott országban kiállított születési anyakönyvi kivonat (magyar, francia, német, vagy angol nyelvtől eltérő irat esetén hiteles magyar fordítással);
 • több gyermek esetén minden gyermekre külön kikért personbevis a fentiek szerint;
 • magyar állampolgár szülő érvényes magyar útlevele, vagy személyi igazolványa;
 • magyar állampolgár szülő lakcímkártyája;
 • külföldi szülő esetén külföldi útlevél (Európai Uniós/EGT állampolgárok esetén útlevél helyett elfogadható állampolgárságot is igazoló személyazonosító igazolvány is);
 • szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata (amennyiben házasok) – kérjük emailben jelezzék, ha nem áll rendelkezésre;
 • amennyiben a szülők nem házasok, mindkét szülő által aláírt apai elismerő nyilatkozat;
 • útlevélkérelem benyújtása esetén 6 éves kor alatt 1db fehér hátteres, igazolványkép a gyermekről.
   

Amennyiben a magyar állampolgár szülő(k) magyar útlevele vagy személyi igazolványa nem volt érvényes a gyermek születésének időpontjában, akkor kérjük, hogy ezt előre közölje az időpontfoglaláskor!


4. Az eljárás díja és befizetése


A születés anyakönyvezése díjmentes. Az apai elismerő nyilatkozat, valamint az útlevélkérelem ezzel ellenétben díjköteles.

 

Az útlevél eljárás, valamint az apai elismerő nyilatkozat díja a honlapon a "Konzuli díjakmenüpontban található díjtáblázat szerint fizetendő.

 

Az útlevél, valamint az apai elismerő nyilatkozat eljárás díjának befizetési módjai:

 • személyes ügyintézés során kártyás fizetéssel a Konzuli Irodában;
 • amennyiben a kártyás fizetésre valamilyen okból kifolyólag nincs lehetőség átutalással, a Nagykövetség Handelsbanken-nél vezetett folyószámlájára (BANKGIRO 314-889).

 

Kérjük, előre soha ne utaljon! Utalás esetén a Konzuli Iroda munkatársaival minden esetben előre egyeztessen!

 

Fontos, hogy átutaláskor a megjegyzés rovatba, tüntesse fel a kérelmező nevét, hogy tudjuk kitől jött az utalás. Kérjük, átutaláskor pontos összeget fizessen.

 

5. Az elkészült anyakönyvi kivonat/útlevél/lakcímkártya kézbesítése/átvétele

 

Az elkészült iratok kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 

 • személyes átvétel a Konzuli Irodában;
 • postázás Svédországban található lakcímre.

 

Az ügyfelektől azt kérjük, hogy az előírt nyomtatványokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött nyomtatványokkal keressék fel a Konzuli Irodát! Amennyiben a nyomtatványok valamely pontjában bizonytalanok, úgy a kérdéses részt hagyják üresen.